Over EU-CaRE

EU-CaRE staat voor “a EUropean study on effectiveness and sustainability of current Cardiac Rehabilitation programmes in the Elderly” ofwel een Europeses studie naar de effectiviteit en duurzaamheid van de huidige hartrevalidatieprogramma’s bij ouderen (65 plusser). Deze studie wordt financieel ondersteund vanuit het zogenaamde Horizon 2020 programma (H2020).

Horizon 2020 is het programma van de Europese Unie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. De subsidieaanvraag van EU-CaRE binnen dit programma is door de Europese Commissie als excellent beoordeeld en goedgekeurd om subsidie te ontvangen wat maar voor slechts 5,9% van de ingediende projecten het geval was.Hart- en vaatziekten leiden elk jaar tot meer dan vier miljoen sterfgevallen in Europa. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten vormt een groot probleem, in het bijzonder bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal oudere hartpatiënten de komende decennia nog verder stijgen en extra druk op de gezondheidszorg uitoefenen.

Hartrevalidatie is een effectief middel om het herstel na een belangrijke probleem aan het hart te bevorderen. Door middel van hartrevalidatie wordt gewerkt aan lichamelijk herstel en conditieverbetering. Ook wordt geleerd om te gaan met eventuele vermoeidheids- of benauwdheidsklachten of met de angst en onzekerheid om de klachten opnieuw te krijgen.

Voorlichtingsbijeenkomsten, een beweegprogramma en een leefstijlprogramma met onderwerpen als leefstijl, seksualiteit, stoppen met roken, bieden ondersteuning bij het hervinden van de juiste balans.

Hartrevalidatie is in Zwolle opgezet volgens de Richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting en vindt plaats in het Isala Leef- en Beweegcentrum (LBC).

Onderzoek heeft bewezen dat hartrevalidatie bij patiënten met een hartprobleem effectief is.  Zo hebben hartrevalidatieprogramma’s die gericht zijn op fysieke training, gezonde leefgewoonten en vermindering van spanning onder meer als resultaat dat het aantal sterfgevallen door hartziekten vermindert.

Verder vindt er dankzij hartrevalidatie een conditieverbetering plaats en een vertraging van het proces van aderverkalking (atherosclerose). Bovendien neemt het risico op een (nieuw) hartinfarct door hartrevalidatie af.

Het besef dat preventie door middel van hartrevalidatie van groot belang is, is sinds begin deze eeuw in een stroomversnelling geraakt. In ieder land, regio en stad is er op eigen wijze vorm aan gegeven. Als gevolg hiervan bestaan er vele locoregionale varianten van hartrevalidatieprogramma’s  en is sprake van een versnipperde aanpak van hartrevalidatie binnen Europa. Bovendien is de kennis over de doelmatigheid van de afzonderlijke hartrevalidatie onderdelen en de geschiktheid hiervan voor specifieke patiëntengroepen beperkt.

Nieuws