Om EU-CaRE

Horison 2020 er Den Europæiske Unions program til at fremme europæisk forskning og innovation. EU-Care modtager støtte fra Horison 2020-programmet. Ansøgning om tilskud til EU-CaRE projektet blev bedømt fremragende af Europa-Kommissionen. Succesraten for den respektive finansieringsrunde, hvor EU-Care deltog, var kun 5,9%.

Hjertesygdom er hovedårsagen til sygelighed og dødelighed i verden. Reduktionen i sygdomsbyrden skyldes moderne medicinske fremskridt, men også ved kontrol af risikofaktorerne ved hjerte-kar-sygdomme (rygning, kolesteroltal, forhøjet blodtryk, diabetes, stress, fysisk inaktivitet, overvægt osv). Efter en kardiovaskulær hændelse er forebyggelse vigtig og det afhænger af et godt samarbejde mellem læge og patient for at få bedst mulig medicinsk behandling og adfærdsændringer.

Hjerterehabilitering er defineret som en overordnet indsats, der består af et tværfagligt program indeholdende: Rygestop, kostvejledning, psykolog, rådgivning om arbejdsliv, fysisk træning, patientuddannelse og rådgivning om daglig livsførelse.

Fordelene ved fysisk træning er nu bredt anerkendt: Kontrol af kardiovaskulær risikofaktorer, Forbedrelse af livskvalitet og reduktion i dødelighed og genindlæggelser. Efter en akut hjertesygdom er det nødvendigt med  en præcis kardiologisk vurdering for at kunne lave et individuelt, fysisk træningsprogram. Det kræver regelmæssig træning for at opnå langvarig effekt.

Nyheder